نمایشگاه گروهی "پیچ خطرناک"

"

با آثاری از هنرمندان: بم بم(گرافیتی کار)،كسرا(گرافیتی کار)،مرغى،جنت،گربه(گرافیتی کار)،ايمز(گرافیتی کار)،آرش ظريفيان، رومز
افتتاحیه: جمعه ٨ آذر ساعت ۱٩
بازدید: جمعه ٨ لغایت ۱۵ آذر از ساعت ۱۶ الی ٢٢ آدرس: خیابان ولیعصر، پایین تر از نوفل وشاتو، کوچه گودرز، خانه هنری پیچازی


جدیدترین ها