دیوار آزاد!

گرافیتی در اغلب مناطق جرم بحساب می اید. به همین دلیل هنرمندان گرافیتی موقع تگ زدن یا نقاشی کردن ریسک زیادی رو به جان میخرند. و با سرعت بالایی بایستی آثارشان رو خلق کنند. با این حال در سراسر دنیا نقاطی وجود دارد که فری وال یا دیوار ازاد به حساب می ایند یعنی کار زدن در این مناطق قانونی است. 8تا از این مناطق را در اینجا به شما معرفی می کنیم که هم کار زدن درآنجا آزاد هست و هم به افراد را نوعی تشویق می کنند که به این مناطق بیایند و گرافیتی بزنند.

"معمولا فری وال ها توی شهر هایی ایجاد میشوند که گرافیتی در آنها بشدت زیاد است، گرافیتی را نتوانستند از بین ببرند و یا مهار کنند و پذیرفته اند گرافیتی نوعی از هنر است که مردم به آن علاقه منداند! خب در چنین شرایطی ایجاد محلی برای گرافیتی شاید راه حل خوبی برای کنار آمدن با گرافیتی نویس ها باشد، هرچند که باز هم کار زدن روی این فری وال ها به مذاق همه گرافیتی آرتیست ها خوش نمی آید و آنها معتقدند که این فری وال ها باعث کنترل کردن و محدود کردن گرافیتی می شود بنابراین آنها ترجیح میدهند در جای به جز فری وال ها نقاشی بکشند، اما از طرفی این فری وال ها در جذب توریست هم توانسته تاثیر گذار باشد!

انتخاب و تعیین فری وال ها معمولا به این شکل اتفاق می افتد که شهرداری از پاک کردن گرافیتی در یک منطقه خسته میشود و پس از جدالی طولانی در نهایت تصمیم میگرد دیوار ها را با گرافیتی نویس ها قسمت کند!"


جدیدترین ها