فستیوال پیست آپ آلمان

در روز دهم شهریور ۱۳۹۷، اول سپتامبر ۲۰۱۸ فستیوالی در محل بیرونی سالن اپرای Deutsche در شهر برلین پایتخت کشور آلمان شروع به برگزاری شد. این فستیوال با عنوان Paste-Up Festival Germany با جمع آوری آثار پیست آپ از گرافیتی کاران سرار جهان برگزار شد.
هماهنگی،جمع آوری و ارسال آثار در ایران توسط تیم #eastreetart انجام شد. در یک برنامه چند روزه این تیم از هنرمندان شهر های مختلف ایران آثاری را جمع آوری کردند و به آلمان ارسال کردند. هنرمندان ایرانی که در این فستیوال کار داشتند شامل:
worm brain and blind , Akvan , Run , metz , Pcartoon , Nafir , Negah , Noor , Xamoosh


جدیدترین ها