چالش رسم فارسی

در ادامه پروژه رسم فارسی تصمیم به راه اندازی چالشی با همین عنوان گرفتیم. برای شرکت در این چالش فایل مربوط به چالش را از کانال تلگرام ما دریافت کنید . فایل حاوی جدولی از حروف الفبای فارسی است که باید با دست خط شما پر شود. سپس در صفحه اینستاگرام شما با هشتگ #چالش_رسم_فارسی اشتراک گذاری شود . شما میتوانید دوستان خود را زیر همان پست به این چالش دعوت کنید .

منتخبی از اثار به اشتراک گذاشته شده توسط صفحه ما استوری میشود. تمرین طراحی حروف الفبا از پایه ای ترین تمرینات گرافیتی نویسی است که گرافیتی نویسان همواره با ان درگیرند . در الفبای فارسی حروف با فرم های تکراری وجود دارد که تفاوت حرف در تعداد و محل نقطه روی آن است . شما میتوانید این حروف را متفاوت از هم طراحی کنید، برای مثال حرف ع میتواند با غ در طراحی حرف تفاوت داشته باشد. #هدف از این چالش ، گسترش و تمرین بیشتر روی فارسی نویسی در گرافیتی ایران است که این فرصت ، در دوران قرنطینه میتواند تمرینی مفید باشد .

پ.ن : این چالش توسط بیتو __bito__@ طراحی و شروع شده و مجله گرافیتی ایران به دلیل همسو دیدن این اتفاق با پروژه رسم فارسی تصمیم بر معرفی و ارائه آن بین مخاطبان خود گرفت.امیدواریم گرافیتی نویسان ایران چه کهنه کار و چه تازه کار از این چالش استقبال کنند تا بتوانیم یک مجموعه متنوع و منسجم از دست خط های آن ها جمع آوری کنیم. این منبع تصویری میتواند در آینده برای افرادی که تازه میخواهند گرافیتی نویسی را شروع کنند مفید باشد. #چالش_رسم_فارسی را حتما فالو کنید.

آثار منتشر شده