نگاهی بر اسپری آرتمن

اسپری آرتمن

ایران می گذرد، نیاز به اسپری حرفه ای جهت بالا رفتن کیفیت آثار و راحت تر شدن اجرا همواره حس می شد، هر چند که این نیاز با اسپری خارجی قابل رفع بود اما قیمت بسیار بالا و دسترسی سخت به این نوع اسپری ها، مشکلاتی بود که کار را برای گرافیتی آرتیست های ایرانی سخت و اکثر آن ها را محدود به امکانات کمی که قابل دسترس خودشان بود، می کرد .حال گروه ”آرتمن” با آغاز تولید اسپری های با کیفیت، گام مهمی در کمک به رفع این مشکلات برداشت. گفت‌‌و گویی با ”فرزان فریور” پایه گذار شرکت آرتمن ترتیب و موضوعاتی را از آغاز تا امروز آرتمن ، مورد بحث قرار دادیم .


جدیدترین ها