آثار خلق شده در رویداد هنر شهری کاشان

هنر خیابانی محافظ محیط زیست

این رویداد با حضور هشت گرافیتی کار از شهر های مختلف ایران در روز شنبه 29 دی ماه در شهر کاشان برگزار شد. گرافیتی کارانی که در این رویداد حضور داشتند عبارتند از: وهم،راوی،گویان،گربه،کز،ریوتر،نور،ووس،جُزا،مین این رویداد قرار بود روز پنج شنبه 27 دی ماه برگزار شود که بدلیل نامناسب بودن شرایط آب و هوایی به روز شنبه 29 دی ماه موکول شد، که متاسفانه همین مسئله باعث شد که رسام و اکوان گرافیتی کاران اصفهان بدلیل مشکلات شخصی نتوانند در این تاریخ در کاشان حضور داشته باشند. در پست قبل میتوانید تصاویری از این رویداد را مشاهده کنید.
عکاس: مهدیه تسلیمی


جدیدترین ها