پرونده استیکر و پیست آپ...

پرونده استیکر

علیرضا نیکبخت_ این روزها بیشتر از قبل با این دو تکنیک یعنی پوستر چسبانی و برچسب چسبانی در گرافیتی ایران مواجهیم،این موضوع بهانه ای بود تا مطلبی پیرامون این دو تکنیک جمع آوری کنیم،ابتدا به تعریف و سپس به بررسی این دو تکنیک از گذشته تا امروز گرافیتی ایران پرداختیم.


جدیدترین ها