image one
image one
image one
image one
image one
image one
image one
image one
image one
image one
image one

جدیدترین هااخبار و رویدادمقاله و یادداشتمصاحبه


سخن سردبیر
در دنیای امروز که همه چیز در چارچوبِ قانون و ممیزی و نظارت و کنترل در جریان است و در دنیایی که روزمرگی و تکرار هرروز پررنگ تر از قبل می شود باید چیزی را یافت که روح را جلا دهد، فکر را بکار بیندازد و شاید تلنگری بر تن جامعه بزند، اصلا غذای روح باشد تنها چیزی که می تواند در این میان به داد ما برسد «هنر» است!
اما هنری که باید زاده ی تفکر و تعلم و ذوق هنرمند باشد، آیا در میان این کنترل ها و نظارت ها خروجی مطلوب را خواهد داشت؟
امروزه اکثر هنرها و هنرمندها خودشان را در این چهارچوب ها جا داده اند و"هنر رسمی" را به وجود آوردند. صاحبان قدرت نیز این هنر رسمی را از راه گوش و چشم هر روز به خورد ما دادند تا باورمان شود که هنر باید "رسمی" باشد و برخی حتی باورشان هم شد و مسئله از آنجایی دردناک تر شد که هر هنرمندی را که خارج از این چهارچوب ها حرکت کرد "مجرم" خواندند! این هنرمندان سرکش و عصیانگر که البته تن به قانون ندادند ، انگاری نظم را برهم ریختند! این ترتیب ها را بهم زدند، اصلا این تمیزی کسل کننده را هم.... ، اما یک چیز را زنده نگه داشتند و آن "هنر بکر و ناب" بود و بر خلاف آن هنرمندهای رسمی ، این غیر رسمی های زیر زمینی نه تنها بابت هنرشان پولی نگرفتند بلکه هزینه هم پرداخت کردند!
هنر ناب به قیمت خریدن همه خطر هایش به جان...
گرافیتی و هنر خیابانی نمونه ی کاملی از همین هنر غیر رسمی است که تا حد خیلی زیادی "رسمیت" را بی ارزش کرده است! امجله گرافیتی ایران که در واقع فعلا یک مجله آنلاین هست کار خودش را از دهم دی ماه سال 94 آغاز کرد که مجموعه تلاشهایست نه کامل! از تعدادی جوان با طرز فکرهای متفاوت اما نزدیک به هم و با یک هدف مشترک: "ارتقای آگاهی نسبت به «هنر گرافیتی» با دادن اطلاعات مفید ا ز این هنر مهم!"

احمد رضا بیدگلی سردبیر مجموعهتــــــماس بـا مــــــا