درباره ما

در دنیای امروز که همه چیز در قانون و ممیزی و نظارت و کنترل جریان است و در دنیای که روزمرگی و تکرار هرروز پررنگ تر می شود باید چیزی را یافت که روح را جلا بدهد، فکر را بکار بیندازد و شاید تلنگری بر تن جامعه بزند، اصلا غذای روح باشد و تنها چیزی که میتواند در این میان به داد ما برسد «هنر» است! اما هنر که باید زاده ی تخیل و تفکر و تعلم و ذوق هنرمند باشد ، در میان این کنترل ها و نظارت ها خروجی مطلوب را خواهد داشت؟
امروزه اکثر هنر ها و هنرمندها خودشان را در این چهارچوب ها جا داده اند و”هنر رسمی” را به وجود آوردند و صاحبان قدرت این هنر رسمی را از راه گوش و چشم هر روز به خورده ما دادند تا باورمان شود که هنر باید “رسمی” باشد و برخی حتی باورشان هم شد و مسئله از آنجا دردناک تر شد که هر هنرمندی که خارج از این چهارچوب ها حرکت کرد را “مجرم” خواندند!!
این هنرمندان سرکش و عصیانگر که البته تن به قانون ندادند ، انگاری نظم را برهم ریختند! این ترتیب ها را بهم زدند اصلا این تمیزی کسل کننده را هم…
اما یک چیز را زنده نگه داشتند و آن “هنر بکر و ناب” بود و بر خلاف آن هنرمندهای رسمی ، این غیر رسمی های زیر زمینی نه تنها بابت هنرشان پولی نگرفتند بلکه هزینه هم پرداخت کردند! هنر ناب به قیمت خریدن همه خطر هاش به جان…
گرافیتی و هنر خیابانی نمونه ی کاملی از همین هنر غیر رسمی است که تا حد خیلی زیادی “رسمیت” را بی ارزش کرده است! آنچه که مشاهده می کنید تلاشی است نه کامل! از تعدادی جوان با دغدغه های متفاوت اما نزدیک به هم! با یک هدف مشترک!
“ارتقای آگاهی نسبت به «هنر گرافیتی» با دادن اطلاعات مفید از این هنر مهم!”

(متن سرمقاله شماره اول مجله گرافیتی ، احمدرضا بیدگلی)

بطور حتم اشکالاتی به مطالب ما وارد است که امیدواریم با کمک شما عزیزان بتوانیم این راهی را که از چندین سال پیش شروع کرده ایم ادامه بدهیم و بهتر از گذشته در این زمینه فعالیت کنیم.

تیم تحریریه مجله گرافیتی ایران

دیماه ۱۳۹۶